วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขายรถอินวอยราคาถูกพร้อมจัดส่ง Flamboyance car in Thailand

รถอินวอยราคาถูก, 华丽的汽车在泰国, 태국의 화려함 자동차, タイの華麗車
Mazada RX8

Mecedes Benz SLK230 2002Mini WG CooperS 2009Mini CooperS 2009


ข้อความเกี่ยวกับรถอินวอยล์อินวอยคือเอกสารแสดงการเสียภาษีนำเข้า จะระบุชื่อของผู้เสียภาษีซึ่งก็คือเจ้าของสินค้าที่ร ะบุในรายการ ส่วนที่ต้องมีอินวอยคือเครื่องยนต์ 1 ใบ และเฟรมอีก 1
ถ้าหากมีการซื้อขาย จะต้องทำเอกสารการซื้อขายอีกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้า ของผู้นำเข้าได้โอนกรรมสิทธิ์ของสินค้านั้นแก่ผู้อื่ น
การซื้อรถจากผู้นำเข้าก็จะต้องได้เอกสารคือใบเสร็จรั บเงินระบุชื่อที่อยู่ผู้ขาย อินวอยเครื่องและอินวอยเฟรม
และถ้าเอาไปขยต่ออีกก็จะต้องมีใบซื้อขายอีกทอดหนึ่ง ผู้ซื้อก็ต้องได้เอกสารทั้งหมดของผู้ซื้อรายแรกบวกกั บใบเสร็จรับเงินการซื้อทอดที่สอง
ยิ่งซื้อต่อกันหลายทอดเท่าไหร่เอกสารก็ยิ่งซับซ้อนขึ ้นเรื่อยๆ เพราะต้องโยงไปให้ถึงตัวผู้นำเข้า ขาดหายช่วงไหนไปรถจะกลายเป็นรถเถื่อนหนีภาษีไปทันที
ไม่เหมือนกับรถมีทะเบียนที่ใช้การจดทะเบียนเป็นการรั บรองโดยรัฐ แค่โอนชื่อเจ้าของรถตามทะเบียนก็พอแล้ว

ถ้ามีอินวอยแสดงว่านำเข้ามาโดยถูกต้อง เสียภาษีการนำเข้าแล้ว ไม่ใช่การนำเข้าเป็นเศษเหล็กอย่างที่มีคนพูดกันบ่อยๆ เพราะเศษเหล็กไม่ต้องมีหมายเลขกำกับแน่ๆ
แต่มีอีกประเภทคือไม่ได้เสียภาษีแต่อินวอยมหัศจรรย์โ ผล่มาได้เอง อย่าไปเอ่ยถึง คนในทั้งนั้น ผู้ซื้อไม่รู้เรื่องว่ามันมาได้ไงหรอก

1. ทะเบียนมีแท้ มีปลอม มีสวม บัตรประชาชนบัตรเครดิตยังปลอมกันได้
วิธีการมีทั้งการปลอมที่ตัวรถและปลอมที่สมุดคู่มือจด ทะเบียน
ปลอมเลขที่รถคือการเจียรหมายเลขเก่าออกแล้วตอกเลขใหม ่ลงไปแทน แต่โดยมากมักไม่เนียน โดนจับได้ง่าย
ปลอมที่ทะเบียนมีหลายแบบ ทั้งการสวมคือเอาทะเบียนรถคันหนึ่งซึ่งอาจจะพังไปแล้ ว มาแจ้งเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเฟรมโดยอาศัยบริการหน้าม ้า ทำให้ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ เมื่อปลอมเสร็จรถคันนั้นอาจจะเป็น SF400 แต่ในสมุดจดทะเบียนบอกว่าเป็น CB-1 ที่แจ้งเปลี่ยนเครื่อง
การปลอมสมุด ไม่ขอเอ่ยถึง คนในร่วมมือมันถึงได้ออกมา
การปลอมป้ายวงกลม ทำแปะไว้กันโดนเรียก แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะซวยหนัก

2. รถอินวอยเอาออกไปขี่ ผิดกฏหมายข้อหาขับรถที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่อาจโดนพ่วงข้อหาต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้าโดยหลีกเ ลี่ยงการจ่ายภาษี ตร.สามารถยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบเอกสารการเสียภาษีนำเข ้าเสียก่อน ต้องเอาใบอินวอยและเอกสารการซื้อขายไปแสดง แต่ก็ไม่แน่เพราะถ้าโยกโย้ขอตรวจไปทางสรรพากรเพื่อดู ข้อมูลการนำเข้าก็อาจจะดดนยึดไปหลายเดือน กว่าจะกลับมาก็กลายเป็นซาก อะไหล่ไม่เหลือติดรถ แม้จะสามารถยืนยันได้ในที่สุดว่านำเข้าถูกต้องจริงแต ่ถ้าจะตามอะไหล่ที่หายคืนต้องฟ้องทางแพ่งเอาเอง เพราะตำรวจที่ยึดรถมีภาระผูกพันต้องดูแลรถให้เราด้วย เคยมีคดีตัวอย่างที่ศาลฎีกาตัดสินให้ตำรวจต้องชดใช้ค ่าเสียหายเพราะไปยึดรถเขามาตรวจสอบแล้วรถถูกขโมย แต่นั่นเป็นรถทัวร์ราคาสิบล้าน ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราจะเสียเวลาไปค้าความหรือ

ถ้ามีอินวอยจะเอาไปทำทะเบียนเองเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นบ่อเงินบ่อทองของคนใน การทำทะเบียนจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าตรวจสภาพ และค่าทำทะเบียน แล้วมันจะมาเล่นแง่เอาได้ที่การตรวจสภาพเพราะเราต้อง วางเงินเป็นหมื่นเพื่อเป็นค่าตวรจมลพิษ แค่เซ็นแกร็กเดียวว่าตรวจไม่ผ่าน เงินก้อนนั้นเราเสียไปฟรีๆทันที ตรวจใหม่ต้องจ่ายใหม่ และไม่สามารถเอาหลักฐานอื่นไปยืนยันคุณภาพไอเสียได้ ต้องให้คนของขนส่งเป็นผู้อนุมัติเท่านั้น จึงต้องพึงบริการหน้าม้าทั้งหลายช่วยทำให้ จ่ายเพิ่มอีกหน่อยก็จะได้ทะเบียนมาโดยรถเราถูกต้อง แต่วิธีการไม่ถูกต้อง รัฐได้เงินครบถ้วนแต่เราต้องบวกค่าอาหารสุนัขอีกมาก มันก็เลยแพง

3. ซื้อรถเก่า เจ้าของเดิมทำทะเบียนไว้แล้ว ไปโอนที่ขนส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน ขนส่งจะรับรองให้เราได้ว่ารถมีทะเบียนแท้


Message about the car in that oil.In the documents do show that the import tax. Specifies the name of the owner of a tax which is the product × Ð Bush listed the need to do is have that engine in a frame and another one leaves.
If you are trading. Documentation must be traded again to show that you The importer of that product is transferred to the Well of.
Buying Car importers will need to document the receipt Natural. Map of the funds named vendors. In that machine and do do in that frame.
If the other took away ¢ will have a fried one trading cards. Buyers also need to document all of the first purchase plus Italy. Map receipt purchase of two fried.
Buy several more for frying is much more complex document findings ้ เรื่อย because the need to link to the importer. How to lose the car will become illegal smuggled car immediately.
Unlike the one car that is rapidly registered by the state only secondary transfer a registered owner of the car is enough.

If that do show that in imported correctly. Tax imported. Scrap steel imports is not very often that people talk. It does not need to scrap a number directed certain
However, other types of taxes, but not interested in that do wonders â ¼ has selected not to mention their own people in ทั้งนั้น buyers know nothing about it to be .

1. One of the genuine fake is wearing a fake ID card compatible.
How to have both the fake and the car registration, fake Handbook.
Fake id number was grinding out the old numbers and new numbers ่ hammer instead, but by often not smooth. Caught easily.
There are many fake registration form. And wearing out is one car that could collapse to one less fish Change the frame-based services, changing page could not be very sure to check the car condition When completed counterfeit car SF400, but it may be said that the book listed as CB-1 to notify change machine.
The fake book does not mention in partnership for it to have it.
The counterfeit labels circle Being known to put it together. If the accident is unfortunate heavy

2. Do not take that car out in the riding. Illegal driving charges that are not listed. However, trailers may be being charged with smuggling suspect that the W escape. Lyon to pay taxes. Square can hold the car to check the documents of the tax towards first must remove leaves that do and documents in the trade show. But not necessarily because if Oiuoig request to the Revenue for inspection. Import data may be taken to Don ด several months. Over the back became stiff I do not have car parts. Although you can finally confirm that the import must be true but If for the night as part of my civil lawsuit must remove itself. Police seized the car because the obligation to care for us by car. Sample cases to the Supreme Court had decided the police must pay c. ่า damage because the car seized him, and then check the car was stolen. But there is a car tour of ten million. If a motorcycle, we will lose the time to trade or

If in that one do to make themselves out to be impossible. Bo Bo Gold is money because people in Making one would have to pay the excise tax and inspection fee to register. Then it will hold out at the inspection because we must. Deposit to the value of thousand e ต Want pollution Greg just edit a single signature that did not pass inspection. We lost money for free now. Check New pay new And can not take other evidence to confirm the quality of emissions. To the people of Transportation is authorized only All services should have to help make shill. Pay a little more will be registered by car, we correct But how wrong. State funds are required, but we need more dog food, plus it it very expensive.

3. The original owners to buy the old one already. To transfer and then pay the shipping. Transportation to ensure that we have one car that genuine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น